Như Xuân

Tác giả:

Nghìn năm mà cảnh không già
Như Xuân tươi mãi vẫn là Như Xuân
Rừng vàng biết mấy mà cân
Núi đồi hương quế, hương trầm bay quanh
Hỡi người sức trẻ, tuổi xanh
Lại đây, Bến Mẩy, Bãi Trành đợi ai
Cho ngày nay, cho ngày mai…
(18-10-1986)

Thảo luận cho bài: "Như Xuân"