Những Ai Còn Là Việt Nam

Tác giả:

Hãy mở mắt ra nhìn quanh đây
Những ai còn là Việt-Nam
Triệu người đã chết !
Hãy mở mắt ra lật xác quân-thù
Mặt người Việt-Nam trên đó
Ði trên những xác người bao năm thắng những ai
Quê-hương héo-khô rồi
Anh em Bắc Trung Nam ra đi giữ núi sông
Trong tim có chờ mong 
Một ngày mai đây nhìn đất nước
Reo vui cờ thống nhất
Chân bước đi trên ba miền

Hãy mở mắt ra nhìn quanh đây
Những ai còn là Việt-Nam
Hận-thù giả-dối
Hãy mở mắt ra nhìn kiếp tôi đòi
Nhìn ngày Việt Nam tăm-tối
Bao năm xác-xơ đời dân ta tắm máu tươi
Ai vui đếm xác người
Ði trong bóng anh em nghe sắt thép vây quanh
Cơn đau muốn vùng lên
Còn lại bao nhiêu người yêu dấu
Xin quay về tranh-đấu
Chờ sớm mai đi cùng nhau


Tài liệu: Tập nhạc Trại Hè Ðất Nước – Nessonvaux 7/75 . Lực lương Sinh Viên Việt Nam Chống Cộng tại Liège – Belgique .

Thảo luận cho bài: "Những Ai Còn Là Việt Nam"