Những Bài Thơ Dí Dõm

Tác giả:

Gái Than Thân I

Thân tôi bạc phận, lại long đong,
Hăm mấy xuân xanh vẫn chưả chồng .
Ông cụ trước nhà toan bắn sẻ ,
Lão già dưới xóm vẫn ngồi mong,
Đi lên thui thuỉ, buồn môi thắm
Bước xuống bơ vơ, tuỉ má hồng,
Cũng định ở già cho trọn kiếp,
Nhưng còn ngại cái rét mùa đông .

DVHồĐiệp

Trai Than Thân I

Thân tôi phận bạc, lại lông bông,
Hăm mấy xuân xanh, chẳng bóng hồng,
Cô bé cạnh nhà : ” Con kính chú”
Nhỏ em hàng xóm : ” Cháu chaò ông” .
Tóc vẫn xanh tươi, chưa sợi trắng
Mắt còn đen láy, vẫn ngơì trong .
Thời gian, ví thử còn trôi maĩ,
Gối chiếc, cô phòng có khổ không ?

DVHồĐiệp

Thảo luận cho bài: "Những Bài Thơ Dí Dõm"