Những Buổi Chiều Ðông

Tác giả:

Những buổi chiều đông
Người gái chưa chồng
Ngồi bên song cửa
Ðón gió vào lòng

Xuân đã đi qua
Nắng hạ nhạt nhòa
Mùa thu vàng úa
Theo bóng chiều tà

Tuy đã mua cau
Nửa hạt nửa màu
Nhưng còn mong đợi
Phút bổ têm trầu

Nên cổng không gài
Như thể chờ ai
Một vài chiếc lá
Theo gió nhẹ bay…

Thảo luận cho bài: "Những Buổi Chiều Ðông"