Những câu phương ngôn

Tác giả:

Ông răn: Lựa gió bỏ buồm
Bà thêm: Thấp nhảy cao luồn là sao

Mẹ khuyên: Nếu gió chiều nào

Hãy che chiều ấy kín vào nghe con!

Đường đời khấp khểnh dại khôn

Tủi thương mấy ngả phương ngôn của người

Tôi đi cuối đất cùng trời

Xin trong nước mắt một lời lập thân! 

Thảo luận cho bài: "Những câu phương ngôn"