Những Chuyến Xe Trong Đời

Tác giả:

Chuyến xe đầu đưa người từ ḷng tôi
Vào hư thế chơi vơi
Tay không hành lư,
Ngước nh́n về tương lai
Ngỡ ngàng len tiếng khóc cười,
Thay cho lời đầu tiên người nói

Tháng năm dài, vui buồn tuổi chồng thêm
Ngọt cay cũng mau quên,
Xe lăn nhiều chuyến,
Bám bụi ṃòn chân đêm
Sang giàu may mắn phút đầu
Hay duyên lành gãy đôi ba cầu

Xe hoa đưa người mong tin hồng
Em anh nên đôi vợ chồng
Se tơ hồng một duyên hai bóng
Duyên ơi! có người chỉ một xe đầu
Có người vài lần thương đau
Có người chẳng bao giờ đau

Sáng trưa chiều khi tuổi đời măng non
Vòng tay cũng xuôi theo
Công danh ngày ấy,
Góp mộng t́nh hôm nay
Cũng về như chiếc lá gầy
Xe đơn lạnh tiển ai trong ngày?

Thảo luận cho bài: "Những Chuyến Xe Trong Đời"