Những Cô Gái Quan Họ

Tác giả:

Trên quê hương quan ( í ) họ ( i ) 
Một làn nắng ( i ) cũng mang điệu dân ca 
Giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng ( i )
Những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội 

A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảng đang ( i) 
Việc nước việc nhà vẹn toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn ( ư ) tươi duyên 

Yêu quê hương quan ( i ) họ ( i ) 
Từ đồng lúa ( i ) đến con đò ven sông 
Giữa mùa chiến công xóm làng xưa lại ngân câu hò ( i ) 
Lúa xanh mướt đồng quê ta tuếp bài ca chiêm mùa mở hội 

Ðây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cầy đảm đang ( i ) 
Giặc đến giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa vẫn ( ư ) tươi xanh 

Ai ngang qua Ðông ( ư ) Hồ ( ư ) 
Một chiều nắng ( ư ) rẽ thăm nàng Tố nữ 
Ba mùa gối nhau gái hội lim dàn quân trên đồng ( i ) 
Lúa năm tấn vượt lên xanh ngát màu xanh trên tầm đạn thù 

A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang ( i ) 
Việc nước việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn ( ư ) tươi duyên 

Trên quê hương bao ( i ) đời ( i ) 
Từng vngày tháng ( i ) viết nên ngàn câu thơ 
Sông Cầu nước xuôi đất nghìn năm dệt nên trang sử ( i ) 
Ðứng lên với đồng quê cô gái Việt Nam bao mùa trưởng thành 

Ðây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cầy đảm đang ( i ) 
Giặc đến giặc không đường về lúa xanh mùa mùa vẫn ( ư ) tươi xanh 

Thảo luận cho bài: "Những Cô Gái Quan Họ"