Những Cội Nguồn Của Cách Mạng Tháng Tám

Tác giả:

NHỮNG CỘI NGUỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (TS: 70 NĂM THÀNH LẬP NƯỚC)
Tác giả: GS. Đinh Xuân Lâm – TS. Nguyễn Văn Khoan (Chủ biên)
Thể loại: Lịch sử – Địa lý
ISBN: 8935075936959
Xuất bản: 4/2015
Trọng lượng: 330 gr
NXB: Thanh Niên
Số Trang: 300 trang – Khổ: 13.5 x 21 cm
Giá bìa: 75,000 đ

8935075936959

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc cách mạng oai hùng đ1o đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nah2.

Thắng lợi của Cách mạng tháng tám đánh dấu bước phát trie633n nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển lịch sử dân tộc, kỷ nguyên trong đó sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thảo luận cho bài: "Những Cội Nguồn Của Cách Mạng Tháng Tám"