Những Cơn Mưa

Tác giả:

Sẽ còn nhiều cơn mưa
Xanh vườn trưa yên ắng
Mặt trời hay đi vắng
Mưa về ướt áo ai.
Mỗi chiều mưa qua đây,
Bâng khuâng giờ tan học,
Buồn vẩn vơ cọng tóc
Ngậm trên môi ai hoài.
Mưa giọt vắn, mưa giọt dài 
Lối về tươi sắc cỏ,
Tay đong đầy nỗi nhớ
Bởi còn nhiều cơn mưa,
Sẽ còn nhiều cơn mưa.

Thảo luận cho bài: "Những Cơn Mưa"