Những Đêm Lẻ Một

Tác giả:

Thơ Nguyễn Chí Trung


Những đêm lẻ một
trăng mọc trên cao
đồng thơm dưới đất
chúng ta hôn nhau

Những đêm lẻ một
anh gội rửa mình
em xinh em xinh
chúng ta thành một

Những đêm lẻ một
mưa dột mái nhà
hai mái đầu hòa
tìm hơi ấm của nhau

Những đêm lẻ một
anh cột bó hoa
đến đêm thứ ba
thì anh được gặp em

Những đêm lẻ một
anh đốt lửa này
đợi em về đây
chúng ta hôn nhau

đợi em về đây
chúng ta thành một
đợi em về đây
chúng ta hôn nhau
đợi em về đây
chúng ta thành một

 

Thảo luận cho bài: "Những Đêm Lẻ Một"