Những Điều Ta Bẵng Quên, Trong Đời, Sống

Tác giả:

hãy nói lời cảm ơn, yêu dấu
cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng
dẫn, dắt hai thế giới, hai vũ trụ
từ hai chân trời lạ, xa
là chúng ta
gặp nhau.
.
đời sống không mình ên
đời sống không hề là một xâu chuỗi tình cờ, vô cấu.
.
hãy nói lời cảm ơn, yêu dấu
cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng
dẫn, dắt chúng ta vào tình yêu
như dẫn, dắt hai kẻ mù lòa
vào thiên đường
và, cho lại đôi mắt ta ánh sáng.
.
đời sống không mình ên
đời sống không hề là một xâu chuỗi tình cờ, vô cấu.
.
hãy cảm ơn, (vẫn cần thiết nói lời cảm ơn,) yêu dấu
cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng
đã dẫn, dắt chúng ta,
mỗi kẻ về một phía
nếu không có biệt, ly
lấy gì hiểu hạnh ngộ?
nếu chưa từng đớn đau
cách gì thấu hạnh phúc.
.
đời sống không mình ên
đời sống không hề là một xâu chuỗi tình cờ, vô cấu.
.
hãy cảm ơn (vẫn cần thiết nói lời cảm ơn,) yêu dấu
dù cho mai đây, (ngỡ là) tình cờ thấy nhau
yêu dấu có quay đi
(hoặc,) không cách gì chúng ta có thể cho nhau nụ cười
chúng ta sẽ nhìn nhau: tử thù,
nhìn nhau như quái vật
(thì,) mỗi chúng ta vẫn nên nói với chính mình
lời cảm ơn: Cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng
đã cho ta thấy…ta, lần nữa.
.
đời sống không mình ên
đời sống không hề là một xâu chuỗi tình cờ, vô cấu.
.
hãy cảm ơn, yêu dấu
cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng
đã cho ta không khí, lá, hoa, cây, cỏ
cho ta chim, muông
cho ta thực phẩm đủ dùng
cho ta lúc khỏe như…voi
cho ta lúc yếu như…sên
cho ta lúc mềm như…bún
cho ta lúc cứng như…thép
cho ta niềm tin
(mặt khác tuyệt vọng)
cho ta bố, mẹ
cho ta anh, em
cho ta bạn, bè
cho ta con, cháu
cho ta nhân loại
cho ta những đêm, bóng mình
cho ta những ngày, sốt vắng.
.
đời sống không mình ên
đời sống không hề là một xâu chuỗi tình cờ, vô cấu.
.
hãy cảm ơn, yêu dấu
cảm ơn luôn…thần chết ?
chứ sao! yêu dấu,
(thần chết (như chó, mèo) lúc nào cũng lẩn, quẩn bên ta)
vì thần chết nhắc nhở ta…đang sống
và, sống để cảm ơn
những gì ta nhận được.
.
như hằng đêm
tôi vẫn nói lời cảm ơn
cùng lúc:
bàn tay đấng thiêng liêng
và em,
người đã mang lại cho tôi,
sự chết.

Jan 2000
Du Tử Lê

Thảo luận cho bài: "Những Điều Ta Bẵng Quên, Trong Đời, Sống"