Những Điều Tôi Muốn Nói Với Em

Tác giả:

Biết bao nhiêu điều tôi muốn nói

Nhưng cũng vậy mà thôi
Nhưng cũng vậy mà thôi

Rồi tôi sẽ qua đời
Rồi em cũng quên lời
Có bao nhiêu lần tay vuốt mắt
Nghe thấy tận lòng đau
Nghe thấy tận lòng đau
Vì em đã qua cầu
Còn tôi thức đêm sâu

Những điều tôi muốn nói với em
không gần như Sao với Đêm
Không xa như vạt nắng bên thềm
mà nằm giữa con tim

Những điều tôi muốn nói đã quên
Như tình yêu không có tên
Sẽ một lần tôi đứng bên bờ vực
hoang mang bối rối không thật không hư

Biết bao nhiêu điều tôi lỡ nói
Thôi chớ ngại mà chi, thôi chớ ngại mà chi
Vì sông rẽ đôi giòng
Sầu dâng sóng trong lòng
Hãy nâng niu tình ta ốm yếu
Cho đến tận đời sau, cho đến tận đời sau

Ngày vui nối đêm buồn
Hồn ta vẫn mưa tuôn.

Thảo luận cho bài: "Những Điều Tôi Muốn Nói Với Em"