Những Đôi Mắt Hình Viên Đạn

Tác giả:

Đoàn quân vội đi, đi về biên giới cũng từ biên giới về những bầy trẻ nhỏ. Đoàn quân lặng im nhìn đàn em bé, từng đôi mắt đen xoe tròn, từng đôi mắt mang hình viên đạn. Từng đôi mắt sáng lên cháy lên như ngàn viên đạn, từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân người chiến sĩ hãy giữ lấy …

Đoàn quân vội đi đi về biên giới, cũng từ biên giới về những người mẹ già đoàn quân lặng im, ngược dòng người đi một đôi mắt bao lần tiễn biệt, một đôi mắt bao lần ước hẹn, một đôi mắt sáng lên, cháy lên muôn vàn ánh lửa; kìa đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân, người chiến sĩ hãy giữ lấy trút lên quân xâm lược .. dã man …

Thảo luận cho bài: "Những Đôi Mắt Hình Viên Đạn"