Những dòng cây Long Phú

Tác giả:

Nước bao giờ cạn kênh Long Phú
Dòng đỏ phù sa bọt đỏ tươi
Gió reo đôi bờ nhịp cầu gỗ
Giải phóng cờ bay nắng dựng trời
Quê Nam quê Bắc quê chung cả
Chân sáo đến trường tiếng hát vui
Dòng đỏ phù sa dòng lịch sử
Này máng này kênh giữa cuộc đời…

Những vùng hạn hán quanh năm ấy
Lúa leo pheo làng xóm leo pheo
Tre không đủ ngọn, vàng như cháy
Bụi xoáy mờ trong cánh đồng chiều
Núi trọc Nham Biền chim trở lại
Chung tay hợp tác lúa vàng thơm
Đồi sỏi khói bay cơm gạo mới
Đầu môi càng mặn nghĩa quê hương
Quê hương một nửa đau trong kia
Đi trước về sau đã hẹn thề
Máu xối dầm dầm miền cát trắng
Than đỏ lòng tro âm ỉ khuya
Bãi bờ giặc đốt ghìm căm hận
Mía cứ tủa măng đón gió về
Măng mía đang chồi như mác nhọn
Mắt lửa bừng lên giữ xóm quê

Nửa xóm quê ta vào chiến dịch
Cuốc xẻng xà beng xe núi đồi
Những mỏm đầu trâu trơ đá hộc
Ta bạt ta đi biết sức người
Rồi trăm xe đất nghìn xe đất
Vực sâu hố lớn lấp đầy thôi
Những đâu Long Phú nhiều kênh rạch
Nắng loáng nơi này mặt mồ hôi

Vừa thoáng miếng cơm và trong mưa
Giọt nước lăn qua cổ họng khô
Vừa thoáng âm âm giờ báo động
Cao vút dài đưa một giọng hò
Mà đã dòng kênh dòng nước chảy
Đã khoai đã lạc thóc ba mùa
Trẻ lội đã quen dòng kênh ấy
Đã cây xanh gió hởi lòng chưa!

Như đa nghìn xưa cùng lịch sử
Những xóm Ao Sau, đồng Cửa Đình
Ta gọi kênh này kênh Long Phú
Bên hồ Cần Giuộc rừng Lộc Ninh
Những tên thương mến nên tình nghĩa
Đã nhập thịt xương với đất mình
Máu đỏ phù sa tươi thắm thế
Những dòng kênh nối những dòng kênh

Ta vỗ mạn thuyền ta chở lúa
Hoà tiếng vỗ xuồng ngày tiến công
Ai đang sát cánh cùng Ba Má
Lửa đã bừng sốt chói trắng hồng
Ai từng kiện tướng đào kênh đó
Giờ mũ tai bèo lên xung phong
Mùa xuân đang dậy ơi Long Phú
Chiến thắng cờ reo trận hiệp đồng…

Nước bao giờ cạn kênh Long Phú
Dòng đỏ phù sa bọt đỏ tươi.
Yên Dũng, 5-1975

Thảo luận cho bài: "Những dòng cây Long Phú"