Những dòng lang bạt

Tác giả:

Anh muốn đón em từ nguồn sầu xứ
Hãy bỏ trốn sình lầy sỏi đá
gập ghềnh hoang
Tô diểm cực kỳ em như nỗi buồn Lệ Nữ
Như đón diệu kỳ hoa
từ tiền sử hỗn mang
Về đô thị với chín tầng
năm sắc mây huyền vũ
Trăm nét nhạc phiêu du
lê tới đỉnh thiên đàng
Bỗng thấy em úp mặt xuống lòng tay
như đêm giông úp chùm biển lớn
Rồi trừng mắt nhìn lên như giận hờn
như đắng cay
như xót xa
như đau đớn
Em nói âm vang nhịp sấm vô thường
-Anh nhầm rồi
Em chẳng đi đâu nữa
Sình lầy đây mới thật đó…quê hương
Nguồn: tạp chí Kiến thức ngày nay xuân Nhâm Ngọ 2002

Thảo luận cho bài: "Những dòng lang bạt"