Những Giọt Mưa Xuân

Tác giả:

Từ đi xuân đó đến giờ
Cội đào héo hắt đợi chờ mưa xuân
Vẫn tôi trong cõi hồng trần
Tình riêng gởi áng mây Tần xa xôi

Giòng sông nước lững lờ trôi
Cuốn theo tình đã thì thôi hững hờ
Tiêu Tương chia cách đôi bờ
Xuân đi xuân đến mộng chờ chiêm bao

Xuân sang lòng thấy nao nao
Phương này xuân đến rạt rào vấn vương
Nhởn nhơ những đóa hải đường
Đầu cành mai trắng tỏa hương ngạt ngào

Mưa xuân giọt nhỏ lao xao
Xuân này chưa đến xuân nào thấy nhau
Bao năm tình lỡ còn đau
Nghìn xưa nối lại nghìn sau ngỡ ngàng.

Thảo luận cho bài: "Những Giọt Mưa Xuân"