Nhưng Hôm Nay …..

Tác giả:

Chậm kể

1. Thuở đó yên vui mẹ Việt Nam ngồi ngày đêm tiếng cười Rộn ràng khắp nơi

Một nước linh thiêng một màu da vàng Người dân no lành Hội hè suốt năm

Nhưng hôm nay quê hương là miền Nam quê hương là trái sáng quê hương chở đầy hòm

nhưng hôm nay quê hương làm nhà hầm quê hương thở đạn mình những đứa trẻ chạy bom

nhưng hôm nay quê hương là tầu bay quê hương là đồng cháy quê hương là ruộng gầy

nhưng hôm nay quê hương là Hà Nội quê hương là cuộc đời những đứa trẻ mồ côi

2. Ruộng lúa mênh mông Điệu hò xa gần ngày xưa thanh bình một đời sống yên

Ngày tháng xanh xanh làm người da vàng Đầu non cuối ghềnh Dựng nhà đắp sông

Nhưng hôm nay quê hương là miền Nam quê hương là nhà trống dân quê bỏ ruộng làng 

nhưng hôm nay quê hương là thù hận quê hương ngồi nhọc nhằn với vết đạn đầy thân

nhưng hôm nay quê hương là cuộn gai quê hương là dày xéo quê hương là lạc loài

nhưng hôm nay quê hương là Hà Nội quê hương là tù đày những phố nhà tả tơi .

————————————————–

Tài liệu tham khảo : Ca Khúc Da Vàng, in tại Saigon ngày 30 tháng 11 năm 1969

Thảo luận cho bài: "Nhưng Hôm Nay ….."