Những Kỷ Niệm Không Còn Đó

Tác giả:

Có ai quay về
Mà nơi chốn xưa, giờ vẫn thế ?
Có ai quay về
Mà không như đang đi trong những con mê ?
Đuờng cũ lạc lối …
Con phố quen bây giờ khác xưa kia
Cảnh cũ thành mới
Ai biết đâu giờ đây có nguời về ?

Qua con đuờng xưa
Còn đâu lối xua quen ?
Từng đuờng cũ thay tên
Hàng cây vắng hai bên !
Giòng đời miệt mài
Một thời đã trôi qua
Kỷ niệm đã đi xa
Nhu Thu đã bao mùa thay lá !

Chốn xưa quay về
Từ xa cách ngàn dặm sơn khê
Muốn không quay về
Đề đừng lạc đôi chân vào bến mê !
Còn chút gì đó
Nhu nhắc ta quãng đời nắng hay mưa ..
Còn tiếc gì nữa ?
Khi buớc đi lòng suong khói mịt mờ !

Thảo luận cho bài: "Những Kỷ Niệm Không Còn Đó"