Những Lá Thơ Tình

Tác giả:

Những lá thư tình ta chưa gửi
Làm sao ai biết viết những gĩ
Làm sao ai biết ta viết những gĩ
Thư tình ta chỉ viết lời yêu đương

Những lá thư tình ta chưa gửi
Từ lâu ôm ấp vết thương lòng
Từ lâu dấu kín những vết thương lòng
Thư tình ta viết những lời thiết tha

Chưa ai đọc được những lỡi thơ
Lời thơ ước mơ
Chưa ai đọc được những lỡi thơ
Lời thơ ái ân
Lời thơ lã lơi
Lời thơ vấn vương tình nhớ

Đêm nay đọc lại những lời thơ
Lời thơ oán than
Đêm nay đọc lại những lời thơ
Lời thơ đắng cay
Lời thơ trối trăn
Lời thơ giết chết hồn ta

Những lá thơ tình ta chôn kín
Giờ theo trăng gió bỏ quên tình
Giờ như mưa bão vây phủ bên mình
Thơ tình ta viết những lời xót xa

Thảo luận cho bài: "Những Lá Thơ Tình"