Những Lời Ca Tiếp Nối

Tác giả:

ĐK :

Tôi sẽ tiếp nối những lời ca này cho đến bao giờ ngừng trôi máu trong tôi
Tôi sẽ tiếp nối những lời ca này cho đến bao giờ Tự – Do trên quê tôi

Bạn bè ơi ta ca vang đển nhắc hoài sức mạnh ngày mai trong tay ta chẳng ai ngoài
Còn một người hăng say là niềm tin vẫn chảy và còn cả tiếng ca cho anh em gần xa
Đồng bào ơi , bao đau thương đủ lắm rồi đứng dậy mà đi cho quê hương mỉm cười
Còn một ngày đau thương là còn hờn căm vẫn lớn và còn cả tiếng ca nhắc nhở ngày đi qua

Bạo quyền ơi ta ca vang để nhắc đời thế hệ này không quên dẫu sống gửi xứ người
Bằng một lời ca thôi và bằng niềm tin rất mới là vũ khí cho mai đây tiêu diệt ngươi
Bạo tàn ơi , ta ca vang để đáp lời sức mạnh của gươm đao không giết nổi con người
Dù một người thân rơi là còn triệu người sẽ tới và còn cả tiếng ca đến ngày Việt -Nam vui

Thảo luận cho bài: "Những Lời Ca Tiếp Nối"