Những Lời Chưa Nói

Tác giả:

Một thoáng men duyên đọng xuống tình
Mây ngàn vương vấn trĩu tâm linh
Bao nhiêu e ấp chưa thành tiếng
Ngần ấy tay đưa ẩn khoé nhìn

Em cứ là em giấc mộng say
Anh trời lưu luyến một bàn tay
Bão tố qua song luồn giấc ngủ
Sương mù len thấm cõi hồ tây

Ngày mai rẽ bước phân ngàn lối
Một lối tìm ai tạ chút tình
Rằng trong biển sóng ngày xưa ấy
Có kẻ còn đau ngọn sóng tinh

Chỉ tưởng sân ga chiều chuyến lạ
Nào ngờ đò dọc trải nhân sinh
Thôi em giữ nhé môi hồng ướt
Anh khép vàng tơ chuyện chúng mình

(cảm tác theo truyện của VTN)

Thảo luận cho bài: "Những Lời Chưa Nói"