Những Lời Ru Cuối

Tác giả:

Nguyễn Đình Toàn


Ru em lần cuối cùng này
Bằng hơi mát của
Bằng hơi mát của một ngày sắp qua
một ngày sắp qua
Ru em Ru em ru em
Bằng giờ phút sắp chia xa
Rồi thôi rồi chẳng bao giờ nữa đâu
Giọng buồn năm ngón son đau
Lời kinh xin gửi cho tròn kiếp sau
Ru em lần cuối cùng này
Dầu xưa chín mộng
buồn soi chán bỏng
quên người tôi đi
quên người tôi đi
ru em ru em ru em

Ru em lần cuối cùng này

 

Thảo luận cho bài: "Những Lời Ru Cuối"