Những mảng tối của toàn cầu hoá

Tác giả:

Những mảng tối của toàn cầu hoá

Cuốn sách tập hợp những ý kiến của một số tác giả trong và ngoài nước. Những ý kiến này tuy có những điểm khác nhau, nhưng tựu trung đều nhằm nói lên một mối quan tâm chung là phải làm sao toàn cầu hoá không chỉ phục vụ cho thiểu số người mà phải mang lại lợi ích cho đa số người…

708_p4928

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nguyễn Văn Thanh ( Chủ biên)
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 200.00 gam
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 2003
  • Số trang: 179

Thảo luận cho bài: "Những mảng tối của toàn cầu hoá"