Những Mùa Dấu Yêu

Tác giả:

Những mùa dấu yêu ơi! Xa rồi ngàn xa kỷ niệm . 
Những mùa mắt nai xưa đi cùng trời mây xa lắc . 
Như những con sông dài nhớ hoài về suối nguồn xưa . 
Trôi dần về phiá đại dương bao giờ ngày tháng quay lại . 

Hỡi mùa dấu yêu ơi! Đâu còn vì sao giấy màu . 
Xếp ngàn ước mơ cho một tình yêu mây trắng . 
Như ánh pha lê buồn vỡ rồi thành kỷ niệm tuổi thơ . 
Muôn ngàn giọt nắng giọt mưa tan vào vòng tay năm tháng . 

DK: 
Hỡi những nhánh sông xa về muôn hướng . 
Hỡi những đoá môi son mùa sao sáng . 
Một mùa yêu dấu tình như trang giấy mà ta đã ghi lên dòng thương nhớ . 

Hỡi những cánh sao bay mùa mưa lá 
Hỡi mắt biếc pha lê ngày xanh ngát. 
Vĩnh biệt thời gian dòng sông trôi mãi. 
Lòng ta chẳng phai mùa dấu yêu đầu.

Thảo luận cho bài: "Những Mùa Dấu Yêu"