Những Ngày Dài Mùa Hạ

Tác giả:

Chạy về đâu gót chân xinh
Đường xa nắng lửa mà nghinh nhau hoài
Ngày dài đôi mắt trên vai
Đôi tay gom tóc đôi hài vào ra
Đôi môi sương đọt non và
Vươn vai một khoảng hở nhòa hư hao
Tôi theo chờ đợi xôn xao
Sợ mai xanh tóc không chào bỏ đi

Thảo luận cho bài: "Những Ngày Dài Mùa Hạ"