Những Nỗ Lực Tái Cấu Trúc

Tác giả:

Những Nỗ Lực Tái Cấu Trúc

Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2013: Những nỗ lực tái cấu trúc là sản phẩm đầu tiên của dự án nêu trên, do nhóm chuyên gia của trường Đại học kinh tế – Luật chủ trì cùng với cộng tác viên.

Báo cáo được thực hiện nhằm cung cấp góc nhìn toàn cảnh về thị trường tài chính Việt Nam nằm 2013 trong đó tập trung vào việc phân tích chuyên sâu và đánh giá những nỗ lực tái cấu trúc nổi bật trong nằm 2013 bao gồm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và tái cấu trúc thị trường chứng khoán để từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách. Báo cáo là ấn phẩm khoa học, tuy nhiên chúng tôi hạn chế sử dụng các ngôn ngữ hàn lâm mang tính giáo khoa lý thuyết, thay vào đó dùng văn phong thân thiện với đa số người đọc.

141389_p57667mxx118 (1)

Cuốn sách Những Nỗ Lực Tái Cấu Trúc sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tài chính, các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Với tinh thần đó, Báo cáo bao gồm 5 chương với khởi đầu là phân tích tình hình chung về kinh tế vĩ mô và mục tiêu cho kinh tế Việt Nam để từ đó thực hiện các phân tích chuyên sâu theo bốn chủ đề: hệ thống ngân hàng, ngân hàng trung ương, hệ thống tài chính và doanh nghiệp, và thị trường chứng khoán.

Mục lục:

Chương 1. Tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu cho kinh tế Việt Nam

Chương 2. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và vòng luẩn quẩn của tái cấu trúc

Chương 3. Ngân hàng trung ương: Chính sách tiền tệ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế?

Chương 4. Hệ thống tài chính và doanh nghiệp

Chương 5. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Cành ( Chủ biên) , TS. Hoàng Công Gia Khánh
  • Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM
  • Nhà phát hành: Bookshop-Loc
  • Khối lượng: 550.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Ngày phát hành: 04/2014
  • Số trang: 296

Thảo luận cho bài: "Những Nỗ Lực Tái Cấu Trúc"