Những Ô Vuông

Tác giả:

22-11-1999
Trắng, đen

Xanh, đỏ

Tím, vàng…

Những gương mặt

Phi thời gian!

Những mưu toan

Phi thời gian

Đối lập

Song hành

Và trình tự

Các chiều

Đều cám dỗ

Các chiều

Đều rích rắc

Các chiều

Vần xoay…

Những ô vuông

Gió bay

Năm tháng phi thời gian

Đọng lại

Những quân cờ tàn tạ

Những quân bài tàn tạ

Xác một nơi

Hồn câm như đá.

Những ô vuông

Trống rỗng,

Những cuộc đời

Trống rỗng

Đến ghê người….

Thảo luận cho bài: "Những Ô Vuông"