Những Trận Đánh Trong Lịch Sử Việt Nam – Chiến Thắng Điện Biên Phủ 1954

Tác giả:

Những Trận Đánh Trong Lịch Sử Việt Nam – Chiến Thắng Điện Biên Phủ 1954

Kể từ ngày dựng nước, nhân dân Việt Nam đã trải qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa, kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, đô hộ từ nhiều phương đến. Cuộc đấu tranh có lúc thắng và không ít lần thất bại, nhưng cuối cùng dũng cảm đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi, giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.

Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, hay kháng chiến bảo vệ đất nước bao giờ cũng kết thúc bằng một trận quyết chiến chiến lược, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc. Đó là chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa… Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, tạo nên truyền thống anh hùng của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

27806_34308

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, tô thắm trang sử vàng của nhân dân, ghi tiếp những chiến thắng lẫy lừng trong quá khứ và đặt cơ sở cho những chiến thắng tiếp sau (Ấp Bắc, Vạn Tường, cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và chiến thắng mùa Xuân 1975) và những thắng lợi khác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục… Như vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ là “cái quả” của truyền thống dân tộc và “cai nhân” của các chiến thắng tiếp sau. Cho nên, hiểu biết về chiến thắng Điện Biên Phủ là để hiểu sâu sắc hơn truyền thống dân tộc mà cốt lõi là truyền thống yêu nước và biến thành sức mạnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Trong hội nhập quốc tế theo xu hướng toàn cầu hoá việc giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu biết, ý thức về lịch sử dân tộc để vững bước ở hiện tại và tương lai là điều cần thiết và cấp thiết. Bởi vì, như Bác Hồ dạy:

“Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Theo tư tưởng Hồ Chí minh, nhân kỉ niệm 55 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 – 2009, cuốn sách “chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, trong bộ sách “Những trận đánh trong lịch sử Việt Nam”, với mục đích tưởng niệm những người đã anh dũng hy sinh cho chiến thắng và làm cho “các hế hệ sau Điện Biên Phủ” luôn ghi nhớ về một chiến công “chấn động địa cầu” để lập nên “nhiều chiến thắng Điện Biên Phủ” trong ngày nay và mai sau.

Mục lục:

Mở đầu

Lời nói đầu

Phần 1: Đất xưa Điện Biên

Phần 2: Điện Biên Phủ – Tại sao?

Phần 3: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ – Diễn biến chiến sự

Phần 4: Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ

Kết luận: Điện Biên Phủ và việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
  • Nhà phát hành: Nxb Trẻ
  • Mã Sản phẩm: 8934974086239
  • Khối lượng: 190.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Ngày phát hành: 04/2009
  • Số trang: 184

Thảo luận cho bài: "Những Trận Đánh Trong Lịch Sử Việt Nam – Chiến Thắng Điện Biên Phủ 1954"