Những Trận Đánh Trong Lịch Sử Việt Nam – Phong Trào Đồng Khởi 1959 – 1960

Tác giả:

Những Trận Đánh Trong Lịch Sử Việt Nam – Phong Trào Đồng Khởi 1959 – 1960

Phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) là một mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975). Nó thể hiện đường lối đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong việc nắm vững tình thế cách mạng, đáp ứng được nguyện vọng, ý chí của nhân dân miền Nam.

Phòng trào Đồng Khởi được tiến hành theo quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (tháng 1 – 1959): ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác để đánh đổ Mĩ – Diệm, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Nó thể hiện bước phát triển của cách mạng Việt Nam từ thế gìn giữ lực lượng sang thế tiến công, tức từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần giải phóng quê hương tiến lên tổng tấn công và nổi dậy, giải phóng toàn bộ miền Nam thống nhất tổ quốc.

nhung-tran-danh-trong-lich-su-viet-nam-phong-trao-dong-khoi-1959-1960

Trong Phong trài đồng Khởi có những trân đánh của các lực lượng vũ rang, cũng như các cuộc đấu tranh chính trị, được sự hỗ trợ của “những quả đấm quân sự”, đặc biệt nổi bật là các cuộc đấu tranh của “đội quân tóc dài”. Vì vậy, trong tập sách này tập trung vào các trận đánh (phần nào đề cập các cuộc đấu tranh chính trị), chứ không trình bày chủ yếu về phong trào Đồng Khởi. Tuy nhiên, những hiểu biết về các trận đánh cũng giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc hơn về phong trào Đồng Khởi.

Phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) nổ ra sâu rộng ở khắp miền Nam, đặc biệt ở Bến Tre; do đó, trong tập sách này giới thiệu những trận đánh ở một số tỉnh diễn ra trước “Đồng khởi Bến Tre”, trong và sau phong trào Đồng khởi, song trọng tâm vẫn là những trận đánh trong phong trào Đồng khởi Bến Tre.

Sự hiểu biết lịch sử nói chung, các trận đánh trong Phong trào Đồng khởi nói riêng sẽ bổ ích về mặt nhận thức, giáo dục mà còn về hành động cụ thể, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ ngày nay.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Bùi Thị Thu Hà
  • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
  • Nhà phát hành: Nxb Trẻ
  • Mã Sản phẩm: 8934974083245
  • Khối lượng: 150.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Ngày phát hành: 01/2009
  • Số trang: 164

Thảo luận cho bài: "Những Trận Đánh Trong Lịch Sử Việt Nam – Phong Trào Đồng Khởi 1959 – 1960"