Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế

Tác giả:

Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế

Cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản về lý thuyết kinh tế đã và đang tồn tại trong lịch sử, qua đó thấy được sự phát triển của khoa học kinh tế và trang bị những kiến thức làm cơ sở đi sâu nghiên cứu các môn khoa học về kinh tế thị trường.

Đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập môn Kinh tế chịnh trị và Lịch sử các học thuyết kinh tế của cao học và nghiên cứu sinh khoa học kinh tế.

Là tài liệu bổ ích và cần thiết cho sinh viên khi học môn Kinh tế chính trị và môn Lịch sử các học thuyết kinh tế.

29843_36355

Mục lục:

Những lý luận về giá trị

Những lý luận về thu nhập, tiền lương, lợi nhuận, địa tô, lợi tức

Những lý luận về tiền tệ

Những luận điểm chính trong lý thuyết kinh tế của John Maynar Keynes và phái Keynes

Thị trường và vai trò của nhà nước

Một số trường phái kinh tế cơ bản

Mời bạn đón đọc

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành NXB Tổng Hợp
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Trọng lượng vận chuyển (gram) 250
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Author Nhiều Tác Giả
Số trang 212
Ngày xuất bản 02-2009
SKU 1108020001829
Danh mục Kinh tế học

Thảo luận cho bài: "Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế"