Những Vấn Đề Kinh Tế Việt Nam

Tác giả:

Những Vấn Đề Kinh Tế Việt Nam

Từ thập niên 1990 đến nay, Việt Nam đã thực sự bước vào thời kỳ phát triển trên nhiều mặt với những thành tựu nổi bật về tăng trưởng cao, về xóa đói giảm nghèo, về phát triển con người, về hội nhập quốc tế… Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối diện với không ít vấn đề bức xúc, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu khách quan khoa học, để có thể có những giải pháp phù hợp. Những vấn đề đó có thể là tăng trưởng và công bằng xã hội, phát triển thị trường, hội nhập quốc tế, hoàn thiện hệ thống thể chế, cải cách chính phủ và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.

181767_p63700mnhungvande (1)

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: TSKH. Võ Đại Lược
  • Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
  • Nhà phát hành: Alpha books
  • Khối lượng: 462.00 gam
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Ngày phát hành: 10/06/2015
  • Số trang: 388

Thảo luận cho bài: "Những Vấn Đề Kinh Tế Việt Nam"