Những Vấn Đề Nhân Học Tôn Giáo

Tác giả:

Những Vấn Đề Nhân Học Tôn Giáo

Hội khoa học lịch sử Việt Nam và của tạp chí xưa & nay , sau khi đã giới thiệu tập Những vấn đề lịch sử Việt Nam của các tác giả Phương Tây nói tiếng Anh , chúng tôi đem đến cho bạn tập đọc Những vấn đề nhân học tôn giáo , tập hợp nhiều bài viết của các tác ga từ kinh điển cho đến thời hiện đại ở Châu Âu và Châu Mỹ.
11020_p17364
Chúng tôi cố gắng đề cập đến những định nghĩa cơ bản về các hiện tượng tôn giáo , và giới thiệu các lý thuyết nghiên cứu về tôn giáo khác nhau hiện hành .Mong rằng cuốn sách này sẽ đem lại nhiều bổ ích cho các bạn đọc muốn đi vào lĩnh vực nhân học tôn giáo .

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng
  • Nhà phát hành: Quỳnh Mai
  • Khối lượng: 580.00 gam
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Ngày phát hành: 03/2006
  • Số trang: 504

Thảo luận cho bài: "Những Vấn Đề Nhân Học Tôn Giáo"