Những vỉa than ngầm

Tác giả:

Tôi còn mãi buổi chiều xanh khắc khoải
Đi sao không hết lòng mình!
Những vỉa than ngầm thời trẻ
Bất thần bùng cháy lên.

Cỏ may mùa thu
Cỏ lạ lùng khô đắng
Cỏ suốt đời lang thang
Tôi còn mãi buổi chiều xanh khắc khoải
Cỏ may ghim đầy.

Đi sao không hết lòng mình
Không sao tìm ra giới hạn
Cỏ bỗng làm tôi rơi nước mắt
Những vỉa than ngầm thời trẻ
Đã bao giờ cháy hết đâu em ?…

Thảo luận cho bài: "Những vỉa than ngầm"