Những Vòng Tay Xuôi

Tác giả:

Đừng cho tôi vòng tay mê loạn

Đừng cho tôi lời âu yếm đầu môi
Đừng cho tôi xin đừng cho tôi nữa
Đã hết rồi tháng ngày đam mê.

Nhìn tôi đây vòng tay đã mỏi
Đời tôi đây rời rã những lần yêu
Nhìn tôi đi hãy nhìn tôi đi nữa
Cuối cuộc tình còn những thương đau.

Tay tôi xuôi, mắt tôi đã mỏi
Tìm tình yêu một thoáng bay xa
Hồn lịm chết theo từng cơn nắng đỗ
Cúi mặt buồn lệ nhỏ xót xa.

Đừng thương tôi, đừng thương tôi nữa
Đừng thương tôi lời thương xót đầu môi
Đừng cho tôi xin đừng cho tôi nữa
Những ngọt ngào làm khổ tôi thêm.

Đừng cho nhau, đừng cho nhau nữa
Còn cho nhau là giết chết đời nhau
Đừng cho nhau thôi đừng cho nhau nữa
Hãy coi đây là giấc chiêm bao.

Thanh Thúy
(Shotguns – Con Đường Mới 1)

Thảo luận cho bài: "Những Vòng Tay Xuôi"