Nhuốm Bệnh

Tác giả:

hôm qua, Nhỏ nhuốm bệnh

lười lĩnh cuộn cong người
như thể trong chiếc kén
quạnh vắng đến chơ vơ

hôm qua, Nhỏ nhuốm bệnh
trăn trở mãi giấc đêm
giá có bàn tay ấm
sưởi đôi vai lạnh mềm

hôm qua, Nhỏ nhuốm bệnh
nên trời cũng buồn tênh
thơ lừ đừ câu chữ
dật dờ cùng nhớ, quên

Thảo luận cho bài: "Nhuốm Bệnh"