Nhuộm Lại Màu Cờ

Tác giả:

Mẹ nhuộm giùm con lại lá cờ

năm xưa dấy mực đỏ nên dơ
màu đỏ oan khiên như màu máu
xấu chị hổ em nhục cõi bờ

Mẹ nhuộm giùm con lại tấm lòng
lòng vàng tương ái của cha ông
danh lợi dính lem giờ bạc thếch
chia chị, xẻ em nhạt chữ đồng

Mẹ nhuộm giùm con lại cõi bờ
màu xanh mơn mởn lộc xuân mơ
màu xanh đồng mạ reo trong nắng
lúa chất vàng sân nổi sắc cờ. 

Thảo luận cho bài: "Nhuộm Lại Màu Cờ"