Nhuộm Thu

Tác giả:

Gom lá úa gài lên suối tóc

Giấu muộn phiền nhuộm trắng làn mây
Gom thời gian viền lên khoé mắt
Giấu ơ thờ tô ánh thu ba

Trong lòng ta biết hồn ta úa
bao thu lá rũ bấy nhiêu sầu
Níu kéo thu xưa về trảy hội
chỉ làm dang dở nỗi xuân vơi

Thôi thì cứ thả trôi, lá úa
Giữ lại chăng! một mảng trời gần .

(tặng người khuyên at nên nhuộm tóc – cám ơn nhiều nghen – có lẽ chờ thêm chút nữa xem sao!)

 

Thảo luận cho bài: "Nhuộm Thu"