Niềm Riêng Nhớ Mong

Tác giả:

Nầy người yêu dấu, nầy bé ngoan hiền

Tình anh trao em hòa phím cung đàn
Này người yêu dấu lòng vẫn tin rằng
Tình anh trao em niềm riêng nhớ mong
Đường về xa lắm buồn vương tơ lòng
Niềm thương chôn kín tình hong môi nồng
Chờ mong năm tháng rồi sẽ qua dần
Chờ người yêu dấu về gần với nhau

Người yêu dấu ơi !
Đàn reo tiếng, cung điệu chơi vơi
Hoà theo gió mang niềm yêu vui
Về miền xa xôi

Nầy em biết chăng !
Lòng anh vẫn mong chờ nơi em
Lời em hát ân tình ru đêm
Ngọt ngào trao duyên

Nầy người yêu dấu, nầy bé ngoan hiền
Từ khi em đến niềm vui chan hòa
Này người yêu dấu gọi mãi tên người
Chiều buồn mưa rơi, đâu người em tôi

Thảo luận cho bài: "Niềm Riêng Nhớ Mong"