Niềm Tin Và Sức Mạnh

Tác giả:

NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH
Tác giả: Hải Ngọc Thái Nhân Hòa
Thể loại: Lịch sử – Địa lý
ISBN: 9786045838655
Xuất bản: 5/2015
Trọng lượng: 320 gr
NXB: Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
Số Trang: 296 trang – khổ: 14,5×20,5 cm
Giá bìa: 80,000 đ

9786045838655

“NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH” là một đề tài lịch sử mang nội dung và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Mở đầu đề tài, tác giả giới thiệu một số sự kiện tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh – Chủ tịch đầu tiên Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Xây dựng Đảng, v.v… Về những thành quả cách mạng lớn lao, nổi bật là sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Bác Hồ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc đầy vinh quang và thử thách.

Tiếp theo là những trang tự sự của tác giả nên lên quá trình tham gia kháng chiến cứu nước trên chiến trường miền Nam, nhất là chiến trường Sài Gòn – Gia Định cho đến ngày toàn thắng 30/4/1975. Trong quá trình đó, tác giả đã có những năm tháng làm công tác Tuyên huấn ở Trung ương Cục miền Nam và Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, thuộc Thành ủy Sài Gòn – Gia Định trong điều kiện khó khăn ác liệt của chiến tranh xâm lược…

Mục lục:

1. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành với hiện thực sinh động, mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

2. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời đầu tiên của nước ta là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh với Sử học

5. Lòng dân với Cụ Hồ

6. Từ quê nhà Quảng Nam đến đất đỏ miền Đông

7. Vủng giải phóng Liên khi V không ngừng mở rộng.

8. Từ Nhà in Sao Vàng đến Nhà in Quốc Gia trung ương

9. Giữa lòng Hà Nội – Thủ đô thân yêu

10. Lưu luyến Thăng Long – Hà Nội

11. Trường Tuyên truyền – Báo chí miền Nam tại Chiến khu Dương Minh Châu

12. Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Các lớp “Chiến thắng trở về” tại Căn cứ suối Bà Chiêm.

14. Câu chuyện thời chiến ở miền Nam

15. “Tiến về Sài Gòn giải phóng Thành Đô”

Những dòng cảm nghĩ

Trân trọng giới thiệu

Thảo luận cho bài: "Niềm Tin Và Sức Mạnh"