Nô En 84

Tác giả:

Phận người Chúa vác trên vai

Trong hang đá lạnh tiếng chuông đã dài
Sầu bi mắt Mẹ buồn thiu
Lời kinh cầu nguyện gió lò hắt hiu

Phúc âm ôi phúc âm buồn
Theo ta bến quạnh giữa cồn đìu hiu
Bầy chiên xao xác kinh hoàng
Lắng nghe tiếng sói sủa vang ngoài trờI

Thảo luận cho bài: "Nô En 84"