No Matter What

Tác giả:

Sợ chi nắng mưa bên trời kia
Sợ chi bóng đêm quanh mình
Sợ chi núi sông đem biệt ly
Tình yêu đã xinh càng xinh

Sợ chi mai mốt không còn ai
Sợ chi ánh trăng thôi vàng
Sợ chi tiếng ca không còn ngân
Tình ta đâu biết phù vân

Đôi ta yêu nhau không chút nghi ngờ
Tình yêu quá lờn không lo sợ
Và ta cứ quên thời gian
Tình ta đâu biết thở than

 

Thảo luận cho bài: "No Matter What"