Nợ Trần

Tác giả:

Ngày nao tuổi còn thơ ấu bên người
mẹ hiền yêu dấu còn đâu
Tình thương ấy đã chôn sâu không tìm thấy rồi
Nẻo trần gian bước u hoài
Ôi giòng đời đang cuốn trôi
Người chia nhau vào sớm tối

Trần ai lời dành trên hết đây rồi
Buồn thay sông núi lìa đôi
Nào ai thương xót cho ai . Ơ kia thói đời
Xin trời run rủi cho người
Cho người tìm nhau tới lui để quên giá lạnh bồi hồi

Nào mấy ai đi hết đường rồi
Nào mấy ai vui sướng trọn đời
Kìa món nợ trần ai vẫn còn mãi
Đam mê chi ánh mắt nụ cười
Buông con thơ giá buốt hình hài
Quay lưng đi che lấp u hoài
Đành thôi…

Trời đã sinh ra kiếp làm người
Cùng tiếng khóc than lẫn giọng cười
Tình nhân loại ngày nao tìm tới
Xin quên đi bóng dáng ngoài đời
Thương yêu nhau cho ấm hình hài
Xua đôi tay thôi cũng hết rồi
Người ơi….

Trần ai đường đi sao vẫn thấy dài
Trải bao sóng gió nổi trôi
Ngày nao thấy bóng tương lai . Cho đẹp ý đời
Đây dòng tâm huyết thay lời
Thay lời hỏi xem Mấy ai trả xong món nợ trần rồi?

Thảo luận cho bài: "Nợ Trần"