Nợ

Tác giả:

nợ kiếp phong ba
chút lệ nhòa
vay tình nhân loại
thoáng bâng khuâng
nợ-vay
vay-nợ
đời thường có
trả được
hay không?
chuyện của người
trăm năm
tình có đầy nhung lụa
trói buộc
đời nhau
chút lụa là

Thảo luận cho bài: "Nợ"