Nội bài

Tác giả:

Chiều chia tay cánh quạt may trở gió
Mây Nội Bài băng dáng đỏ thu bay.

Thảo luận cho bài: "Nội bài"