Nỗi Buồn

Tác giả:

LA Thứ_4/4_Bolero
1.
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu
Dưng không len lén đi vào đời anh
Nỗi buồn đến và đi nhanh
Sao còn vương lại trong anh chút sầu

2.
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu
Khi không mang đến khổ đau ngậm ngùi
Nỗi buồn xé nát tim côi
Khi nghe em báo tin vui lấy chồng

3.
Nỗi buồn này
Em biết không?
Tưởng chừng như đá
Nhẹ nhàng như tơ
Nỗi buồn đẹp tựa bài thơ
Bài thơ nhung nhớ mang mang nỗi sầu

4.
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu
Khi không em đến tô màu tình xanh
Bây giờ tình đã xây thành
Người đi, kẻ ở tình anh càng buồn. 

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn"