Nỗi Buồn

Tác giả:


Buồn như ly rượu đầy

Không có ai để cạn

Buồn như ly rượu cạn

Không còn bạn để say


Buồn như trong một ngày

Hai đứa không gặp mặt

Buồn như khi gặp mặt

Không có chuyện để vui


Buồn như trong cuộc đời

Không có ai là bạn

Buồn khi trong tình bạn

Không hiểu được lòng nhau


Buồn như trong tình sầu

Bao khó khăn trở ngại

Buồn khi trong trở ngại

Hết tin vào tương lai


Buồn nỗi buồn quạnh hiu

Lệ ướt nhòa mi mắt

Buồn soi gương đối mặt

Buồn như bóng quạnh hiu


Buồn như có người yêu

Người yêu, nay lạnh nhạt

Buồn khi tình đã bạc

Đời sống tựa rong rêu


Buồn ta vẫn buồn thiu

Không ai người han hỏi

Tình như cơn gió vội

Đời rơi lá thương đau

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn"