Nỗi Buồn Ba (bốn) Nhóm

Tác giả:

Nhóm A

Bơm ga dạo
Mỹ nhân hoa hậu
Đi dép
Trời mưa
Căn gác xép
Khủng long
Ác ôn
Xe lăn
Hốt Hung nô
Bảo Đại
Mất toi
Lệnh hồ công tử

Nhóm B

Có nỗi buồn

Nhóm C

Hộp quẹt
Người đẹp
Lẹp xẹp
Ướt nhẹp
Chật hẹp
Khủng khiếp
Ác liệt
Tê liệt
Tất Liệt
Mộng Điệp
Mất tiệt
Kiếm hiệp

Nhóm D

Và tôi có nỗi buồn của tôi

7. 01

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Ba (bốn) Nhóm"