Nỗi Buồn Chưa Quen

Tác giả:

Chậm – Khoan thai
3/4

Em ngồi ru buổi chiều
Màu nắng úa trên cao
Em ngồi ru mùa Hạ
Lòng mơ theo tiếng sáo

Em ngồi ru nhè nhẹ
Mà mây bay xa lắm
Bàn tay em bé bỏng
Mộng đời quá thênh thang

Lòng ai theo tiếng sáo
Những buổi chiều lao xao
Hồn em xanh gió mướt
Bay khắp nẻo đường thơm

Em ngồi ru đời mình
Màu năm tháng chưa phai
Bên đường hoa phượng đỏ
Nhẹ rung theo lá biếc

Em ngồi ru tuổi nhỏ
Lòng thơ như áo mới
Mùa Thu sang có vội
Nỗi buồn vẫn chưa quen

Nỗi buồn vẫn chưa quen

TÀI LIỆU THAM KHẢO: Hãy Nhìn Tôi Như Thế, Tập Nhạc Hoàng Xuân Giang, Nhà Xuất Bản Âm Nhạc 1994

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Chưa Quen"