Nỗi Buồn Còn Tê

Tác giả:

Tóc mềm ươm vỏ chanh chua
Hôm nào cô bé còn thưa … em về
Bây giờ mắt liếc môi chề
Buồn tôi cô thả hẹn thề theo mây

Này cô bé , mắt thơ ngây
Thế bao hôm nữa
thì mây trở về

Con đường lê thê
Chân mây lạc bươ’c
Hẹn ươ’c vai kề

Trời đông mưa đổ nỗi buồn còn tê

DCCB

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Còn Tê"