Nỗi Buồn Không Tên

Tác giả:

Nét gạch thẳng đường
Nối dấu tình yêu
Hai mặt đời thường
Dối lòng xiêu xiêu

Cái bóng đìu hiu
Chết trân giữa nắng
Lá me bay nhiều
Ngập những buồn thiu

Mây đứng cô liêu
Nhìn và thương quá
Xót xa buổi chiều
Gọi gió trẩy tiêu

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Không Tên"